HIER VIND U ALLE ACTIES VAN lOODGIETERSBEDRIJF DE BEER

                     Akties 

_140x130-1861321-0-223216  th (11) imagesinlaatcom ithobox RF afstandbediening th (16)
Doche cabine veiligheidsglas CO2 melder binnekort verplicht                Boiler Daalderop 10Liter Ventielatie box Afstandbediening ventielatie Buitenkraan
incl kraan        plaatsen 2 jaar garantie       plaatsen 2 jaar garantie       plaatsen 2 jaar garantie       plaatsen 2 jaar garantie voor op tegen de gevel aan afsluitbaar
45,- 290,- leiding binnen 1m
110,-

dakgoot_verstopt_eegracht_ijls th (15) Gronetherm 1000 Stelrad th (8)
         Goten  schoonmaken 3,50 p/meter  Bolroosters  service contracten
    

Dakgoten schoonmaken

Niet veel mensen weten dat het schoonmaken van dakgoten ergbelangrijk is. Een vervuilde dakgoot kan voor grote problemenzorgen. Als het hemelwater niet goed afgevoerd kan worden, danontstaan vaak lekkages en andere problemen met alle ellende vandien. Vooral in de herfst en winter zorgen bladafval en takkenervoor dat de goede regenwaterafvoer geblokkeerd wordt.Eenjaarlijkse reiniging- en controlebeurt door u zelf of eenvakkundigbedrijf voorkomt veel problemen. Het zelf reinigen van dedakgoot is niet ongevaarlijk. Daarom kunt u er ook voor kiezen ditte latendoen door de vakmensen van de Dakgoot specialist.

Vervuilde dakgoten geven problemen Niets iets waar uwaarschijnlijk dagelijks bij stil staat maar een vervuilde dakgootkan grote problemen geven. Als het regenwater, ook wel hemelwatergenoemd, niet goed afgevoerd kan worden dan ontstaan vaak lekkagesen andere problemen met alle consequenties en schade vandien. Hoemerkt u dat uw dakgootvervuilt is? Eigenlijk is dit niet zomoeilijk. Als het water bijeen heftige regenbui over de rand van dedakgoot loopt en er als het ware overal kleine watervalletjesontstaan dan kunt u aannemen dat de goede afvoer van het regenwaterergens geblokkeerd wordt.Verder is een signaal als er veel wateraan de buitenkant van de regenpijp stroom of zelfs langs de buitenmuren. Welke problemen kunnen ontstaan? Natuurlijk kan er lekkageonstaan op diverse plekken. Zowel op het dak van de woning, als opde daken van garages, schuur of afdak. Daarnaast kan water datlangs de muur stroom zich gaan nestelen achter de buitenmuur. Enhierdoor kunnen schimmels en andere ongewenste effecten ontstaandie zeer moeilijkte bestrijden zijn en behoorlijk wat kosten metzich meebrengen. En natuurlijk zorg een slechte regenwaterafvoerervoor dat houtrot op allerlei plekken kan gaan toeslaan. Hierbijmoet u denken aan houten kozijnen, gevelbekleding en sierlijsten enrand waarmeedaken zijn afgewerkt. Uw dakgoot en regenpijp kunnenzelf begroeid gaan worden als er niet regelmatig gereinigd wordt.Dit zorgt voor extra schade. Daarnaast vinden muggen in stilstaandwater een ideale plek om te gedijen.

Waarom doen ?

Vuil, bladeren en mos hopen zich op in de dakgoten. Soms gaatdat heel geleidelijk, soms zeer snel. Dit hangt af van de liggingvan uw huis of bedrijfspand. Onder het gewicht hiervan kunnendakgoten doorbuigen en gaan scheuren. Afvoeren raken verstopt,wateroverlast is het uiteindelijke gevolg. Tijdige controle en schoonmaakbeurten zijn daarom echt noodzakelijk .

    12,50,-